Архив за етитет: строителство

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

Координатор по ЗБУТ

Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

Продиктуваните от родното законодателство изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, познати още като ЗБУТ, следва да бъдат детайлно разгледани от специалните екипи от професионалисти в рамките на всяка фирма. Такива вещи лица са координаторите по ЗБУТ. В ежедневните си разговори доста хора бъркат или не различават достатъчно добре правата и задълженията им с тези на длъжностните лица. Това недоразумение е продиктувано най-вече от факта, че и за двете длъжности е задължително преминаването на специализирано обучение. С нововъведените дистанционни курсове по ЗБУТ получилото се объркване може да се задълбочи още повече. За да се разграничи ясно ролята на координатора, е нужно подробно информиране за особеностите ѝ. На това е посветена тази статия.

Както става ясно и от самото наименование на длъжността, функциите на координатора са насочени най-вече към съгласуване на дейността на работодателите и проектантите с нуждата от безопасност и здраве. Тази задача не е никак лесна и затова, както вече бе отбелязано, е необходимо всеки човек на тази позиция да завърши точно определен курс. Там на участниците се разясняват техните правомощия и отговорности, а като добавка опитните обучаващи им „открехват вратите“ и за някои прийоми и техники, придобити в практиката. Материята, която се покрива на тези обучения по ЗБУТ, разкрива напълно естеството на работата. Ключови компоненти от структурата на уроците са: подготовка на информация, която показва особеностите на работното поле и свързаните с това мерки за превенция на инциденти; изработване на концепция за безопасност и здраве; съгласуване на действията на проектантите с потребността от здраве и безопасност. Това описание дава богата и надеждна представа за дейността на координатора. Редно е да се допълни, че всеки, който премине успешно обучението (било то и от разстояние), получава удостоверение. Само чрез него той може да заеме тази длъжност.

Работата на координатора по ЗБУТ е трудна, затова и високо ценена. Кандидатите за тази длъжност преминават курсове, в които е предвидена и проверка на знанията.


Дистанционно обучение за контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение за контрол на качеството в строителството

Провеждане на обучение по контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение за контрол на качеството в строителството

     Всяка нова длъжност и работа е предхождана от обучение. С още по-голяма сила това важи за контрола на качеството в строителството. Това е важна длъжност, от добрата работа на която зависи сигурността и живота на много хора за години напред. Ето защо изборът на обучение и неговото успешно преминаване е стъпка номер едно при започването на нов обект. Обучението по контрол на качеството във всяка фирма се провежда по инициатива на работодателя, ето защо се заплаща изцяло от него. Това не означава обаче, че човекът, който ще бъде обучаван, няма право на избор или мнение относно това кога и как да се провежда обучението.

     Работодателят може да организира обучението по няколко възможни начина така, че да не пречи на основната дейност на служителя и живота му извън работата. Най-удобният начин за всички, които ще вземат участие в това обучение, е на място да идва лектор, който да води групата от хора в дадената фирма. Той ще идва само за тяхното обучение и ще остава толкова, колкото е необходимо, за да разрешава казуси заедно с тях и да решава въпроси, когато има неясноти по материала. За всичко това се заплаща от работодателя. Тук стигаме и до развръзката – много скъп вариант, безспорно удобен, но рядко предпочитан. Комфортът има цена, но не всяка фирма може да си я позволи. Такова обучение може да бъде предназначено за огромни по мащаб фирми, които ще обучават много хора на едно място. 

    Вариант две е да се възложи изцяло избора на обучение на работника, като му се даде диапазон на цена на курса, в който може да се движи в своя избор. Така служителят ще се натовари малко повече за ден два, докато извърши избора си, но в крайна сметка той ще е негов и ще е съобразен с всички негови изисквания, не всички от които би се чувствал удобно да споделя и обяснява. 

    Третият вариант за избор на всички е дистанционното обучение, което може да бъде онлайн. За целта се изключва всякакъв личен контакт. Изборът за такова обучение може да бъде направен както от работодателя, така и от работника, тъй като условията за горе-долу едни и същи и няма особена разлика нито в цените, нито в начина на провеждане на обучението. Онлайн обучението предполага самостоятелност и самоконтрол, както и високо ниво на самоорганизираност. То е добър вариант за служители с много високо ниво на отговорност, а за работодателя е финансово изгодно и рационално.