Схема Ваучери за заети лица 2017

Какво представлява програма Ваучери за заети лица 2017?

Проект Ваучери за заети лица 2017 е подобен на програма „Аз Мога” и схема „Аз Мога Повече”, които преди няколко години предизвикаха огрмен интерес сред заетите лица. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, даде възможност на много лица в частни сектор да получат ваучери, с които да повишат своята квалификация.Ваучери за заети лица

От 15.06.2017г. стартира прием на документи по програма „Ваучери за заети лица”, която има няколко изисквания към подаващите заявления:

  1. Да са на трудов договор в частния сектор – това означава, че ако сте безработно лице, самоосигуряващо се или работите в държавна институция, не можете да се възполвате от обучение с ваучер;
  2. Да сте със средно или по-ниско образование – това означава, че ако сте на трудов договор, в частни сектор, но с висше образование, отново отпадете от целевата група на проекта;

Забележка:

Трябва да сте наясно също, че има самофинансиране от курсистите, което е 15% от стойността на ваучера – или:

  • Езикови курсове – необходимо е да заплатите 105лв.
  • Компютърни курсове – 37,50лв.
  • Професионални курсове – от 60лв. до 270лв. в зависимост от професията;

Ако отговаряте на условията за подаване на документи за ваучер по схема „Ваучери за заети лица”, то стъпките са следните:

  • Подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ – на място в ДБТ, по електронен път или в офиса на ЦПО към „Изоблок” ЕООД чрез съдействие на служител на ЦПО.
  • До 10 дни след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕТО трябва да се обадят от Дирекция бюро по труда, дали сте одобрен/неодобрен за обучение с ваучер и да отидете да си вземете УВЕДОМЕЛНИЕТО.
  • Щом вземете УВЕДОМЕЛНИЕТО трябва да ни го донесете за да го попълним и да върнете попълнената част отново в Дирекция бюро по труда.
  • 7 дни преди началната дата на обучението трябва да вземете своя ваучер за обучение от ДБТ и да ни го донесете и на уговорената дата ще стартира курса.
  • Стартиране на курса!

А ако не отговарям на условията на програма Ваучери за заети лица 2017?

Ако не отговаряте на условията по схема „Ваучери за заети лица”, имаме предложение за Вас, което е на почти същите ценови условия, като на обучението с ваучери.

За повече информация се свържете с нас!

 

[sharify]

Дистанционно обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционно обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ

Кога е подходящо да проведете обучение на длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционно обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ

       Трудовите навици на всеки един служител трябва да са подчинени както на изпълнението на пряко поставените задачи, така и на личната и груповата безопасност. Тези навици не са на еднакво ниво при всички. Често се случва безопасността да се подценява заради бързината на работата и изпълнението на ежедневните задачи в срок. Така че невъзможно е да се остави сигурността на фирмата на съвестта или усещането на всеки. Затова се създават органи и длъжности, които да съблюдават за изпълнението на принципите за сигурност и да разработват нови планове за опазването й. Именно такава е работата на длъжностното лице по ЗБУТ. Множеството му координационни функции имат една и съща цел, а именно обединяване на всички звена във фирмата в името на общото здраве. 

       Длъжностното лице по ЗБУТ се избира обичайно от служителите, които са вече такива във фирмата и са добре познати на работодателя. Тяхната най-силна страна е доброто познаване на работата. Не е за подценяване и личния контакт и познанство с другите служители, което е преднина при осъществяването на общи планове. Въпреки всички тези плюсове обаче, длъжностното лице преминава задължително обучение преди да започне своята работа. Тъй като тази материя е крайно непозната за повечето мениджъри, вероятно следващите насоки ще се окажат полезни. Истина е, че може и да се случи така, че вашата компания никога да не премине проверка. Това обаче не означава, че нямате нужда от длъжностно лице по ЗБУТ. И сега ще докажем защо е така. Ако работите в бизнес, в който има браншови организации, каквито са повечето, няма да можете да се регистрирате в такава, ако не сте назначили такова длъжностно лице. Рано или късно бизнесът и стремежът към развитие ще доведе събитията до там, че ще трябва да подадете документи за участие в конкурс за обществена поръчка. 

      Имайки предвид всички по-горе изброени факти, от съществено значение е обучението на длъжностно лице по ЗБУТ.  Най-добре би било то да се проведе още при стартирането на дейността на фирмата. Така е и редно, длъжностното лице да бъде назначено още в началото на цялата организация. Така ще си спестите много стрес, когато настъпи момента да участвате в търг за обществена поръчка. Организирайте обучението си онлайн, ако е възможно, за да улесните работата на обучаващия се и достъпа до материали на всички, които сте решили да включите в обучението. Допуска се длъжностното лице по ЗБУТ да е повече от един човек, ако капацитетът на работа го изисква. 

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

Координатор по ЗБУТ

Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

Продиктуваните от родното законодателство изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, познати още като ЗБУТ, следва да бъдат детайлно разгледани от специалните екипи от професионалисти в рамките на всяка фирма. Такива вещи лица са координаторите по ЗБУТ. В ежедневните си разговори доста хора бъркат или не различават достатъчно добре правата и задълженията им с тези на длъжностните лица. Това недоразумение е продиктувано най-вече от факта, че и за двете длъжности е задължително преминаването на специализирано обучение. С нововъведените дистанционни курсове по ЗБУТ получилото се объркване може да се задълбочи още повече. За да се разграничи ясно ролята на координатора, е нужно подробно информиране за особеностите ѝ. На това е посветена тази статия.

Както става ясно и от самото наименование на длъжността, функциите на координатора са насочени най-вече към съгласуване на дейността на работодателите и проектантите с нуждата от безопасност и здраве. Тази задача не е никак лесна и затова, както вече бе отбелязано, е необходимо всеки човек на тази позиция да завърши точно определен курс. Там на участниците се разясняват техните правомощия и отговорности, а като добавка опитните обучаващи им „открехват вратите“ и за някои прийоми и техники, придобити в практиката. Материята, която се покрива на тези обучения по ЗБУТ, разкрива напълно естеството на работата. Ключови компоненти от структурата на уроците са: подготовка на информация, която показва особеностите на работното поле и свързаните с това мерки за превенция на инциденти; изработване на концепция за безопасност и здраве; съгласуване на действията на проектантите с потребността от здраве и безопасност. Това описание дава богата и надеждна представа за дейността на координатора. Редно е да се допълни, че всеки, който премине успешно обучението (било то и от разстояние), получава удостоверение. Само чрез него той може да заеме тази длъжност.

Работата на координатора по ЗБУТ е трудна, затова и високо ценена. Кандидатите за тази длъжност преминават курсове, в които е предвидена и проверка на знанията.


Дистанционно обучение за контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение за контрол на качеството в строителството

Провеждане на обучение по контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение за контрол на качеството в строителството

     Всяка нова длъжност и работа е предхождана от обучение. С още по-голяма сила това важи за контрола на качеството в строителството. Това е важна длъжност, от добрата работа на която зависи сигурността и живота на много хора за години напред. Ето защо изборът на обучение и неговото успешно преминаване е стъпка номер едно при започването на нов обект. Обучението по контрол на качеството във всяка фирма се провежда по инициатива на работодателя, ето защо се заплаща изцяло от него. Това не означава обаче, че човекът, който ще бъде обучаван, няма право на избор или мнение относно това кога и как да се провежда обучението.

     Работодателят може да организира обучението по няколко възможни начина така, че да не пречи на основната дейност на служителя и живота му извън работата. Най-удобният начин за всички, които ще вземат участие в това обучение, е на място да идва лектор, който да води групата от хора в дадената фирма. Той ще идва само за тяхното обучение и ще остава толкова, колкото е необходимо, за да разрешава казуси заедно с тях и да решава въпроси, когато има неясноти по материала. За всичко това се заплаща от работодателя. Тук стигаме и до развръзката – много скъп вариант, безспорно удобен, но рядко предпочитан. Комфортът има цена, но не всяка фирма може да си я позволи. Такова обучение може да бъде предназначено за огромни по мащаб фирми, които ще обучават много хора на едно място. 

    Вариант две е да се възложи изцяло избора на обучение на работника, като му се даде диапазон на цена на курса, в който може да се движи в своя избор. Така служителят ще се натовари малко повече за ден два, докато извърши избора си, но в крайна сметка той ще е негов и ще е съобразен с всички негови изисквания, не всички от които би се чувствал удобно да споделя и обяснява. 

    Третият вариант за избор на всички е дистанционното обучение, което може да бъде онлайн. За целта се изключва всякакъв личен контакт. Изборът за такова обучение може да бъде направен както от работодателя, така и от работника, тъй като условията за горе-долу едни и същи и няма особена разлика нито в цените, нито в начина на провеждане на обучението. Онлайн обучението предполага самостоятелност и самоконтрол, както и високо ниво на самоорганизираност. То е добър вариант за служители с много високо ниво на отговорност, а за работодателя е финансово изгодно и рационално. 

Дистанционен ежегоден курс за представители на КУТ/ГУТ

Дистанционен ежегоден курс за представители на КУТ/ГУТ

Как лесно да се запишем за ежегодишно обучение на КУТ и ГУТ

Дистанционен ежегоден курс за представители на КУТ/ГУТ

        Обучението на членове на КУТ и ГУТ е задължително. Преди встъпването в дейност членовете преминават по-дълго задължително първоначално обучение, което завършва с придобиване на сертификат. С това обаче обучението на членовете на групите и комитетите не свършва. Законът предвижда лицата, изпълняващи тези дейности, да минават по-кратък ежегоден опреснителен курс с цел повишаване нивото на работа и безопасност и опресняване на знанията. 

        В случай, че харесвате организацията, която е провела първоначалното обучение на вашите служители, най-добре е да потърсите техните услуги и сега, когато ви се налага да проведете повторното обучение. Така ще си гарантирате добро обслужване и отношение като редовен клиент. Още повече, че обслужването ще стане много по-лесно, тъй като тези организации пазят данните на клиентите си. Лесно ще ви попълнят необходимите документи за започване на курса. И не само, ако имате късмет може да получите и отстъпка от цената или да ползвате такава за групово обучение.

        Ако обаче сте от тези хора, които винаги търсят нещо ново или просто не сте случили първия път, то тогава потърсете друга институция, която да ви помогне с обучението. Извършете ваше проучване и се спрете на две или три фирми, които могат да ви бъдат от полза и ви вдъхват доверие. Ако онлайн вариантът е вашият, тогава потърсете в сайта форма за контакт, която ще ви помогне да влезете във връзка. Докато очаквате отговора на пратената форма и кога ще може да бъдете включени в курса, потърсете малко мнения за избора, който сте направили. В случай, че не получите отговор до два или три дни, опитайте се да потърсите организацията с телефонен разговор. Ако и тогава нямате успех, по-добре отидете към втория си най-добър избор и следвайте същите стъпки. В противен случай ще изхабите много нерви в бъдеще, когато ще имате нужда от бърза комуникация и отговор. Предимството на това да изберете онлайн обучението е бързия контакт, който не е опосредстван от време  място. Ако хората, които отговарят за комуникацията с курсистите, не проверяват периодично пощата си, може би така вършат и всичко друго. 

        Възможно е и да сте от традиционалистите, които предпочитат курс на място, пак може да намерите такива с търсачка, но задайте изрично само за вашето населено място. След това се обадете по телефона и се информирайте кога започва следващия ежегодишен курс за членове на КУТ и ГУТ и дали има свободни места за него.

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице в строителството

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Кой може да проведе обучение на длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

         Всяко обучение има определени изисквания, минимум часове, теми, които трябва да се разгледат и хора, обучени специално, за да го провеждат успешно. Курсът за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството е много популярен и често търсен, тъй като такива лица, като споменатото по-горе лице по инструктажите, членове на КУТ и ГУТ трябва да има във всяка малка или голяма фирма. Това означава, че доста хора трябва да се обучават всяка година, а част от тях и да повтарят обучението си ежегодишно, както е заложено в държавните програми за тези длъжности.

        В най-общи линии обучението може да се проведе по няколко начина. Първото предложение е свързано с все повече набиращите популярност обучения онлайн. С десет минути работа с търсачката може да попаднете на десетки такива школи, които предлагат услугите си онлайн. Единственото, в което трябва да се уверите е, че даден сайт има регистрация с обект на дейност обучение, за да сте сигурни, че ще получите редовно удостоверение. Предварително е добре да сте взели решение колко човека ще обучавате наведнъж или стъпаловидно. Така ще можете лесно да определите кой кога желае и има възможност да започне курса, за да може да отговорите лесно на запитването от страна на сайта, който сте избрали за обучение. След като сте се убедили в правоспособността на избрания от вас сайт за интересуващото ви обучение, може да запишете за курса своите служители. Или сам да се запишете, ако сте служител и сте получили одобрението на шефа си за това обучение.

        Някои от онлайн школите предлагат паралелно и курсове, които се провеждат присъствено. Има много хора, които не възприемат добре обучението онлайн и не желаят да се обучават по този начин, независимо колко доводи за има. В този случай ще трябва да влезете в контакт с фирмата, която ще обучава чрез телефонно обаждане или посредством онлайн формата, ако сте ги открили през интернет. Тогава вероятно ще трябва да се съобразите и да изчакате събирането на минимум група от хора, с които да се състави група и да се започне обучението. Това може да отложи старта на обучението и да забави започването на работата. Качеството от друга страна няма с нищо да отстъпва от модерните онлайн обучения. И двата начина ще гарантират, че са преминати всички теми, които са заложени според държавните стандарти за обучение на длъжностните лица, за да пазят здравето на работното място в строителството.