Архив за етитет: онлайн курсове

Дистанционно обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционно обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ

Кога е подходящо да проведете обучение на длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционно обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ

       Трудовите навици на всеки един служител трябва да са подчинени както на изпълнението на пряко поставените задачи, така и на личната и груповата безопасност. Тези навици не са на еднакво ниво при всички. Често се случва безопасността да се подценява заради бързината на работата и изпълнението на ежедневните задачи в срок. Така че невъзможно е да се остави сигурността на фирмата на съвестта или усещането на всеки. Затова се създават органи и длъжности, които да съблюдават за изпълнението на принципите за сигурност и да разработват нови планове за опазването й. Именно такава е работата на длъжностното лице по ЗБУТ. Множеството му координационни функции имат една и съща цел, а именно обединяване на всички звена във фирмата в името на общото здраве. 

       Длъжностното лице по ЗБУТ се избира обичайно от служителите, които са вече такива във фирмата и са добре познати на работодателя. Тяхната най-силна страна е доброто познаване на работата. Не е за подценяване и личния контакт и познанство с другите служители, което е преднина при осъществяването на общи планове. Въпреки всички тези плюсове обаче, длъжностното лице преминава задължително обучение преди да започне своята работа. Тъй като тази материя е крайно непозната за повечето мениджъри, вероятно следващите насоки ще се окажат полезни. Истина е, че може и да се случи така, че вашата компания никога да не премине проверка. Това обаче не означава, че нямате нужда от длъжностно лице по ЗБУТ. И сега ще докажем защо е така. Ако работите в бизнес, в който има браншови организации, каквито са повечето, няма да можете да се регистрирате в такава, ако не сте назначили такова длъжностно лице. Рано или късно бизнесът и стремежът към развитие ще доведе събитията до там, че ще трябва да подадете документи за участие в конкурс за обществена поръчка. 

      Имайки предвид всички по-горе изброени факти, от съществено значение е обучението на длъжностно лице по ЗБУТ.  Най-добре би било то да се проведе още при стартирането на дейността на фирмата. Така е и редно, длъжностното лице да бъде назначено още в началото на цялата организация. Така ще си спестите много стрес, когато настъпи момента да участвате в търг за обществена поръчка. Организирайте обучението си онлайн, ако е възможно, за да улесните работата на обучаващия се и достъпа до материали на всички, които сте решили да включите в обучението. Допуска се длъжностното лице по ЗБУТ да е повече от един човек, ако капацитетът на работа го изисква. 

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

Координатор по ЗБУТ

Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

Продиктуваните от родното законодателство изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, познати още като ЗБУТ, следва да бъдат детайлно разгледани от специалните екипи от професионалисти в рамките на всяка фирма. Такива вещи лица са координаторите по ЗБУТ. В ежедневните си разговори доста хора бъркат или не различават достатъчно добре правата и задълженията им с тези на длъжностните лица. Това недоразумение е продиктувано най-вече от факта, че и за двете длъжности е задължително преминаването на специализирано обучение. С нововъведените дистанционни курсове по ЗБУТ получилото се объркване може да се задълбочи още повече. За да се разграничи ясно ролята на координатора, е нужно подробно информиране за особеностите ѝ. На това е посветена тази статия.

Както става ясно и от самото наименование на длъжността, функциите на координатора са насочени най-вече към съгласуване на дейността на работодателите и проектантите с нуждата от безопасност и здраве. Тази задача не е никак лесна и затова, както вече бе отбелязано, е необходимо всеки човек на тази позиция да завърши точно определен курс. Там на участниците се разясняват техните правомощия и отговорности, а като добавка опитните обучаващи им „открехват вратите“ и за някои прийоми и техники, придобити в практиката. Материята, която се покрива на тези обучения по ЗБУТ, разкрива напълно естеството на работата. Ключови компоненти от структурата на уроците са: подготовка на информация, която показва особеностите на работното поле и свързаните с това мерки за превенция на инциденти; изработване на концепция за безопасност и здраве; съгласуване на действията на проектантите с потребността от здраве и безопасност. Това описание дава богата и надеждна представа за дейността на координатора. Редно е да се допълни, че всеки, който премине успешно обучението (било то и от разстояние), получава удостоверение. Само чрез него той може да заеме тази длъжност.

Работата на координатора по ЗБУТ е трудна, затова и високо ценена. Кандидатите за тази длъжност преминават курсове, в които е предвидена и проверка на знанията.