Архив за етитет: Длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционно обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционно обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ

Кога е подходящо да проведете обучение на длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционно обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ

       Трудовите навици на всеки един служител трябва да са подчинени както на изпълнението на пряко поставените задачи, така и на личната и груповата безопасност. Тези навици не са на еднакво ниво при всички. Често се случва безопасността да се подценява заради бързината на работата и изпълнението на ежедневните задачи в срок. Така че невъзможно е да се остави сигурността на фирмата на съвестта или усещането на всеки. Затова се създават органи и длъжности, които да съблюдават за изпълнението на принципите за сигурност и да разработват нови планове за опазването й. Именно такава е работата на длъжностното лице по ЗБУТ. Множеството му координационни функции имат една и съща цел, а именно обединяване на всички звена във фирмата в името на общото здраве. 

       Длъжностното лице по ЗБУТ се избира обичайно от служителите, които са вече такива във фирмата и са добре познати на работодателя. Тяхната най-силна страна е доброто познаване на работата. Не е за подценяване и личния контакт и познанство с другите служители, което е преднина при осъществяването на общи планове. Въпреки всички тези плюсове обаче, длъжностното лице преминава задължително обучение преди да започне своята работа. Тъй като тази материя е крайно непозната за повечето мениджъри, вероятно следващите насоки ще се окажат полезни. Истина е, че може и да се случи така, че вашата компания никога да не премине проверка. Това обаче не означава, че нямате нужда от длъжностно лице по ЗБУТ. И сега ще докажем защо е така. Ако работите в бизнес, в който има браншови организации, каквито са повечето, няма да можете да се регистрирате в такава, ако не сте назначили такова длъжностно лице. Рано или късно бизнесът и стремежът към развитие ще доведе събитията до там, че ще трябва да подадете документи за участие в конкурс за обществена поръчка. 

      Имайки предвид всички по-горе изброени факти, от съществено значение е обучението на длъжностно лице по ЗБУТ.  Най-добре би било то да се проведе още при стартирането на дейността на фирмата. Така е и редно, длъжностното лице да бъде назначено още в началото на цялата организация. Така ще си спестите много стрес, когато настъпи момента да участвате в търг за обществена поръчка. Организирайте обучението си онлайн, ако е възможно, за да улесните работата на обучаващия се и достъпа до материали на всички, които сте решили да включите в обучението. Допуска се длъжностното лице по ЗБУТ да е повече от един човек, ако капацитетът на работа го изисква.