Архив на категория: Координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

Координатор по ЗБУТ

Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

Продиктуваните от родното законодателство изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, познати още като ЗБУТ, следва да бъдат детайлно разгледани от специалните екипи от професионалисти в рамките на всяка фирма. Такива вещи лица са координаторите по ЗБУТ. В ежедневните си разговори доста хора бъркат или не различават достатъчно добре правата и задълженията им с тези на длъжностните лица. Това недоразумение е продиктувано най-вече от факта, че и за двете длъжности е задължително преминаването на специализирано обучение. С нововъведените дистанционни курсове по ЗБУТ получилото се объркване може да се задълбочи още повече. За да се разграничи ясно ролята на координатора, е нужно подробно информиране за особеностите ѝ. На това е посветена тази статия.

Както става ясно и от самото наименование на длъжността, функциите на координатора са насочени най-вече към съгласуване на дейността на работодателите и проектантите с нуждата от безопасност и здраве. Тази задача не е никак лесна и затова, както вече бе отбелязано, е необходимо всеки човек на тази позиция да завърши точно определен курс. Там на участниците се разясняват техните правомощия и отговорности, а като добавка опитните обучаващи им „открехват вратите“ и за някои прийоми и техники, придобити в практиката. Материята, която се покрива на тези обучения по ЗБУТ, разкрива напълно естеството на работата. Ключови компоненти от структурата на уроците са: подготовка на информация, която показва особеностите на работното поле и свързаните с това мерки за превенция на инциденти; изработване на концепция за безопасност и здраве; съгласуване на действията на проектантите с потребността от здраве и безопасност. Това описание дава богата и надеждна представа за дейността на координатора. Редно е да се допълни, че всеки, който премине успешно обучението (било то и от разстояние), получава удостоверение. Само чрез него той може да заеме тази длъжност.

Работата на координатора по ЗБУТ е трудна, затова и високо ценена. Кандидатите за тази длъжност преминават курсове, в които е предвидена и проверка на знанията.