Дистанционно обучение за контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение за контрол на качеството в строителството

Провеждане на обучение по контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение за контрол на качеството в строителството

     Всяка нова длъжност и работа е предхождана от обучение. С още по-голяма сила това важи за контрола на качеството в строителството. Това е важна длъжност, от добрата работа на която зависи сигурността и живота на много хора за години напред. Ето защо изборът на обучение и неговото успешно преминаване е стъпка номер едно при започването на нов обект. Обучението по контрол на качеството във всяка фирма се провежда по инициатива на работодателя, ето защо се заплаща изцяло от него. Това не означава обаче, че човекът, който ще бъде обучаван, няма право на избор или мнение относно това кога и как да се провежда обучението.

     Работодателят може да организира обучението по няколко възможни начина така, че да не пречи на основната дейност на служителя и живота му извън работата. Най-удобният начин за всички, които ще вземат участие в това обучение, е на място да идва лектор, който да води групата от хора в дадената фирма. Той ще идва само за тяхното обучение и ще остава толкова, колкото е необходимо, за да разрешава казуси заедно с тях и да решава въпроси, когато има неясноти по материала. За всичко това се заплаща от работодателя. Тук стигаме и до развръзката – много скъп вариант, безспорно удобен, но рядко предпочитан. Комфортът има цена, но не всяка фирма може да си я позволи. Такова обучение може да бъде предназначено за огромни по мащаб фирми, които ще обучават много хора на едно място. 

    Вариант две е да се възложи изцяло избора на обучение на работника, като му се даде диапазон на цена на курса, в който може да се движи в своя избор. Така служителят ще се натовари малко повече за ден два, докато извърши избора си, но в крайна сметка той ще е негов и ще е съобразен с всички негови изисквания, не всички от които би се чувствал удобно да споделя и обяснява. 

    Третият вариант за избор на всички е дистанционното обучение, което може да бъде онлайн. За целта се изключва всякакъв личен контакт. Изборът за такова обучение може да бъде направен както от работодателя, така и от работника, тъй като условията за горе-долу едни и същи и няма особена разлика нито в цените, нито в начина на провеждане на обучението. Онлайн обучението предполага самостоятелност и самоконтрол, както и високо ниво на самоорганизираност. То е добър вариант за служители с много високо ниво на отговорност, а за работодателя е финансово изгодно и рационално.